Cổng hoa gồm có:

- Hoa đồng tiền đỏ nhụy đen.

- Phụ liệu trang trí đi kèm

Lưu ý:

Bạn luôn có thể yêu cầu Dienhoa24gio.net thay đổi tông màu theo ý thích của bạn và gia đình.