Những bó hoa cẩm tú cầu đã và đang làm tốt nhiệm vụ của nó chính là gửi gắm một chút không khí mát mẻ, có phẩn se lạnh từ Đà Lạt, một chút nhớ thương