LỘC TRÀN ĐẦY

Nhân giao Hoa Khai trương hoa chúc mừng

bạn chỉ cần chọn mẫu hoa rui gủi thông tin qua cho chúng tôi

những thông tin bạn cần gửi như sau

+ Nội dung chúc mừng

+ thông tin nhận hoa ( địa chỉ + số điện thoại người nhận +

+ thời gian giao hoa

+ hình thức thanh toán

cty chúng tôi nhận dịch vụ điện hoa toàn quốc

có hóa đơn đỏ