những bó hoa đẹp,hoa hồng bó

gửi tặng nguoi xưa bó hoa đẹp,

​​​​​​​